Stijl TV | Eropaf TV

Diverse montage, voice over en muziek.

http://www.eropaftv.nl/

 

Bewoners participatie

Met Eropaf TV heeft u een goed middel in handen om uw wijk of buurt een frisse impuls te geven. Het Eropaf TV team trekt de buurt in met de camera op zoek naar mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan hun omgeving. Omdat het team wordt aangestuurd door een ervaren sociaal makelaar wordt er vraaggericht gewerkt. De interviewer is niet op zoek naar sensatie, maar naar inhoud en manieren om bewoners te activeren.

Bewoners initiatieven

Het vertonen van de Eropaf TV film is een goed middel om mensen te werven voor een bewoners bijeenkomst. Over het algemeen zijn mensen erg nieuwsgierig naar wat de buurvrouw of buurman heeft gezegd. De initiatieven en ideeen uit de film worden besproken, waarna direct afspraken kunnen worden gemaakt met de bewoners om door te pakken.

Werk vooraf

Samen met de opdrachtgever wordt voorafgaand aan de activiteit geïnventariseerd wat we allemaal willen weten. Omdat de opdrachtgever voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst de film heeft gezien kunnen zaken worden voorbereid om initiatieven eventueel op te pakken. Eropafg TV is al vele malen succesvol ingezet om buurten een nieuwe impuls te geven.